Времето          Българска версия   English version 

Аваст анти-вирус - настройки и функции

  Как да си предпазим компютъра от вируси     Аваст анти-вирус     Компютърният вирус

 

Намерете сега - документи, наръчници, факти, реазлизирани и споделени бизнес идеи: 
защита на лаптоп
avast! 4 Home Edition е напълно завършен антивирусен пакет, конструиран специално за домашни потребители и некомерсиална употреба. И двете условия трябва да бъдат изпълнени! Alwil software предлага Домашната версия безплатно, по причина, че според мнението на компанията е възможно да се избегне глобалното разпространение на вируси, чрез ефикасно предутвратяване; независимо от това много потребители нямат вазможност или не желаят да плащат за антивирусен софтуер. Тази страница ще ви представи най-важните предимства на тази програма.

Институциите (дори некомерсиалните) нямат право да използват avast! Home Edition. Независимо от това ALWIL Software предлага пълната си линия от avast! antivirus продукти със специална отстъпка за благотворителни, образователни и провителствени институции.

Антивирусно ядро
Последната версия на антивирусното ядрото на avast! притежава блестящи откриваеми способности, комбинирани с висока производителност. Можете да очаквате 100% откриваемост на In-the-Wild вирусите (вируси, разпространяващи се между потребителите) и отлична откриваемост на Троянски коне (Trojan horse).

Ядрото е сертифицирано от ICSA; и редовно взема участие в тестовете на списание Virus Bulletin като често получава VB100 наградата.

Ядрото на avast! също така притежава и поразителни разархивиращи възможности. То може да проверява в следните архиви: ARJ, ZIP, MIME (+ всички асоциирани формати), MAPI (Outlook pst файлове), DBX (Outlook Express архиви), RAR, TAR, GZIP, CAB, BZIP2, ZOO, ACE, ARC, LHA/LHX, TNEF (winmail.dat), CPIO, CHM, RPM, ISO, 7ZIP и SIS. Също така поддържа и много стартиращи пакети (executable packers) (като например PKLite, Diet, UPX, ASPack, PeShield, FSG, MEW и др.).

И последно, но не и по значение е възможността му да проверява за вируси, които са скрити в Alternate data streams на NTFS дяловете.

Обикновен Потребителски Интерфейс
Обикновения Потребителски Интерфейс се използва за стартирането на проверката(on-demand), работа с резултатите и промяна на определени опции. От тук можете да промените и основните настройки на Резидентната Защита.

Обикновения Потребителски Интерфейс е основното проложение на avast! 4 Home Edition. От него можете да стартирвате допълнителните модули на avast!, като например Клетката за Вируси, Обновяването или Дневника.

Изгледът на Обикновения Потребителски Интерфейс е много лесно променим. Той поддържа скинове(skins), които ви позволяват да променяте външния вид на интерфейса на приложението. Основния пакет съдържа три скина(кожи), допълнителни скинове са налични на уеб сайта на Alwil Software.

Резидентна Защита
Резидентната защита (защитата на компютъра в реално време) е една от най-важните части на антивирусните програми днес. avast! ви предлага много силен резидентен модул, който има възможността да открие вируса преди той да има възможността да зарази вашият компютър.

avast! Home Edition предлага резидентна защита за компютърната файлове система и резидентен модул за e-mail саъбщения и новини.

Защитата на файловата система, гарантира, че никакви вируси няма да бъдат стартирвани на вашия компютър. Тя предлага големи възмождости за настройка, като възможността да се определи дали файловете да бъдат проверявани при копиране или, дали проверката да включва само файлове с определени разширения.

Е-mail/News защитата се състои от два независими модула; първият, е общ скенер, който работи на SMTP/POP3/IMAP4/NNTP протоколно ниво. Той е способен да защитава всички съществуващи e-mail клиенти, които използват тези протоколи. Вторият, е специален plugin само за MS Outlook; проверката на пощата е напълно автоматична и не изисква специални настройки.

Ново предимство на версия 4 е евристичния анализ на e-mail скенера. Това нововъведение може да Ви защити от нови, непознати вируси и червеи, които не е възможно да се открият по обичайния начин. Евристичния модул прави пълно проучване на всяко e-mail съобщение и търси за подозрителни знаци, които могат да бъдат знак за присъствието на вирус. Когато броят на тези знаци надвиши дефинираните от потребителя нива, съобщението се определя като опасно и потребителят получава предупредително съобщение.

P2P и IM Щитове
Avast Ви предлага модул за защита на IM (Директни Съобщения, "чат") програми и модул за защита на P2P (peer-to-peer) програми. Списъкът на поддържаните IM и P2P програми е доста обширен, с повече от 30 поддържани в момента програми.

Докато самият час сам по себе си не представлява сериозна заплаха за сигурността и за зараза с вирус, то днешните IM приложения не могат да бъдат наречени само чат програми: повечето от тях поддържат повече или по-малка използвани методи за споделяне на файлове - които могат твърде лесно да доведът до вирусни инфекции ако не бъдат наблюдавани.

P2P защитния модул не се нуждае от подробни обяснения - днес P2P мрежите (като Kazaa) съдържат хиляди от заразени файлове и ефикасната защита е задължителна.

Мрежов Щит
Нов Резидентен модул беше добавен към avast! 4.5: Мрежовият Щит. Този модул Ви предоставя защита срещу познати интернет червеи/атаки. Той анализира целият Ви мрежов трафик и проверява за зловредно съдържание. Мрежовият Щит може да се смята за олекотена огнена стена(firewall) (или по-точно за IDS (Intrusion Detection System)).
Мрежовият Щит е достъпен само при NT-базираните системи (Windows NT/2000/XP/2003).

Интернет Щит
Интернет Щита е уникалнен отличителен белег на avast!, който осъществява наблюдение и филтриране на целия HTTP трафик идващ от уеб съйтовете в интернет. Нарастващия брой на вирусите (и други malware заплахи, като adware, spyware и dialers), които се разпространяват чрез Световната Мрежа(World Wide Web) прави нуждата от ефикасно противодействие все по-наложителна. Интернет Щита се държи като прозрачо(transparent) HTTP прокси и е съвместим с всички по-известни браузъри, включително Microsoft Internet Explorer, FireFox, Mozilla и Opera.

За разлика от конкурентните решения, при Интернет Щита на avast! скоростта на сърфиране е почти непроменена. Това се дължи на уникалната технология наречена "Интелигентно Сканиране на Потоците"("Inteligent Stream Scan"), която позволява на Интернет щита да проверява обектите при получаването(on-the-fly), без необходимост от тяхното локално кеширане. Проверката на Потоците се извършва само в оперативната памет (без необходимостта за запис на съдържанието на диска), и предлага максимална производителност.

Автоматично Обновяване
Автоматичното обновяване е друга ключова точка при антивирусната защита. При avast! вирусната база данни и самата антивирусна програма могат да бъдат обновявани автоматично.Понеже обнавяванията са нарастващи, се сваля само новата или липстваща информация: по този начин се намалява обема на обновяването и времето за неговото сваляне. Нормалния размер на обновлението на вирусната база данни е десетки KB; Програмните обновявания са от порядака на няколко стотин KB.

Ако вашата интернет връзка е постоянна, обновленията се извършват напълно автоматично на определени интервали от време. Ако се свързвате с интернет само понякога, avast! следи вашата интернет свързаност и се опитва да извърши обнонлението, когато сте online.

Най-сигурният начин да зъщитите вашият компютър е да имате актуална вирусна база данни и антивирусна програма.

Клетка за Вируси
За клетката за вируси може да бъде мислено като за изолирана папка на вашия твърд диск, притежаваща специални свойства, които я правят подсигурена, изолирано място подходящо за запазване на определени файлове. Вие можете да работите с файловете в Клетката, но с някои ограничения.

Главното свойство на Клетката за Вируси е цялостната изолация от останалата част от Операционната система. Никакви външни процеси, като вируси например, нямат достъп до файловете в Клетката, също така файловете в Клетката не могат да бъдат стартирвани (изпълнявани), няма опасност при записването на вирусите в Клетката.

Системна Интеграция
avast! antivirus се интегрира отлично с вашата система. Сканирането може да се стартира директно от контектсното меню на Windows, чрез кликване върху папка или файл с десния бутон на мишката и избирането на съответната опция от менюто.

Предвиден е и специален screen-saver, който при работата си извършва проверка за вируси. avast! antivirus работи заедно с вашият любим screen-saver, така че няма нужда да променяте персоналния си screen-saver, за да използвате този на avast!.

Нова екстра с това издание е Предстартовата Проверка (boot-time scan) (само за Windows NT/2000/XP/2003). Това важно допълнение позволява на потребителя да извърши проверка преди вирусът да бъде активиран, в случаите, когато вирусът е вече активен на вашият компютър.

Интегриран avast! Virus Cleaner
От версия 4.1, avast! включва Virus Cleaner, инструмент конструиран за напълното премахване на най-разпространените зарази от вече заразени компютри. Сега avast! е способен и да почиства(лекува), а не само да открива най-разпространените malware заплахи.

Броят на вирусите/червеите премахвани от Virus Cleaner-а постоянно нараства. За да видите последната информация посетете страницата на Virus Cleaner-а (за спешни случаи, ние предлагаме Virus Cleaner-а и като самостоятелен продукт, способен да работи без нуждата да се инсталира avast).

Поддръжка на 64-bit Windows
Сега avast! Home/Professional напълно поддържа 64-bit Windows платформи. ALWIL Software предвижда голям растеж при използването на тази платформа, тъй като Windows XP 64-Bit Edition ще поддържа до 32 GB RAM и 16 TB виртуална памет (virtual memory), позволяващи приложенията да работят по-бързо при работа с голям обем информация. Приложенията ще презареждат значително повече информация във виртуалната памет (virtual memory), позволявайки много бърз достъп чрез 64-bit разширението на процесора. Това намалява времето за зареждане на информацията във виртуалната памет или търсенето, четенето и записването от/на устройствата за запаметяване, позволявайки на приложенията да работят по-бързо и по-ефективно.

Обикновените (32-битови) антивирусни програми са неспособни да роботят правилно на 64-битовите Windows платформи, защото те използват 32-битовият kernel-режим драйвер. Последната версия на avast! използва 64-битови драйвери, предоставяйки същото ниво на защита, както при 32-битовата Windows среда. Инсталационния пакет е еднакъв и за двете, 32-битовата и 64-битова, версии - инсталиращата програма автоматично разпознава операционната система, която се използва и инсталира всички необходими файлове.

Интернационализация
Интернационализацията е едно от основните предимства на avast!. През изминалите две години, avast! беше преведен на много езици, в момента списъка с поддържаните езици е: Английски, Български, Чешки, Холандски, Финландски, Френски, Немски, Унгарски, Италиански, Норвежки, Корейски, Полски, Португалски, Японски, Румънски, Сръбски, , Словашки, Испански, Турски.

Основни Предимства :

АНТИВИРУСНО ЯДРО
Почти 100% откриваемост
Висока производителност
Приемливи системни изисквания
Сертифицирано от ICSA
ПОТРЕБИТЕЛСКИ ИНТЕРФЕЙС
Проверка на паметта по време на старта на приложението
Много интуитивен Обикновен Потребителски Интерфейс
Проверка на цели дискове или само на избрани папки
Работа с резултатите от проверката - действия със заразените файлове
Вирусна енциклопедия
Дневник
Различни изгледи - поддръжка на скинове
Стартиране от контекстното меню на Windows
Антивирусен screen-saver
ОБНОВЯВАНЕ
Системата от нарастващи обновявания гарантира минимален трафик
Обновяванията могат да бъдат напълно автоматични
РЕЗИДЕНТНА ЗАЩИТА
Стандартен Щит, който защитава файловата система
Разширен SMTP/POP3/IMAP4 скенер
Специален MS Outlook plugin
Евристичен анализ в e-mail модулите
ПОПРАВЯНЕ
Ограничени възможности на директна поправка (особено при макро вирусите)
Поправяне на файлове чрез автоматично-генерирана база данни за възстановяване от вируси (Virus Recovery Database (VRDB))
ПЛАТФОРМИ:
Windows 95
Windows 98
Windows Me
Windows NT 4 (без сървърната версия)
Windows 2000 (без сървърната версия)
Windows XP (без сървърната версия)
Windows Vista (всички версии)


avast! Home Edition e безплатна за ДОМАШНА и НЕКОМЕРСИАЛНА употреба. За повече информация вижте тук. Ако не сте домашен потребител или използвате вашия компютър с комерсиални цели, avast! Home Edition не е лицензиран за такива цели, и за да използвате продукта ще трябва да закупите комерсиалната версия - avast! Professional Edition.

Изтеглете avast! 4 Home Edition : ТУК


След като инсталирате програмата ще имате нужда от регистрационен номер, който можете да получите от : ТУК
Програмата поддържа и скинове който може да се изтеглят от: Skins

Източник: TechNews


   Page copy protected against web site content infringement by Copyscape
Допълнителни тагове