Времето          Българска версия   English versionУслуги, поддръжка, сервиз и ремонтна дейност

Бизнес софтуер за работа с няколко склада (офиса) едновременно


Предлагаме разработена и работеща в момента складова система, пригодена за работа
с няколко склада/офиса/магазина. Програма има сървър с обща база-данни, като
отделните компютри се свръзват през интернет. Връзката е криптирана и защитена.
Системата е уеб базирана и много лесна за използване. Имате нужда единствено
от уеб-браузер (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera и т.н.) и каквато и да е интернет връзка.
Входът в програмата е с потребителско име и парола, като по желание на клиента
се активира и ограничение по IP адрес.
Кратко описание на функциите:
  • добавяне, редактиране, изтриване на стоки/услуги
  • продажба, изписване, бракуване на стоки/услуги
  • прехвърляне на стока от един склад в друг
  • достъп до всички складове - ограничен от собственика
  • отчети по склад, общи отчети, дневни, месечни, годишни
  • изчисляване на печалба - обща, по стоки, по групи, по складове, месечна, годишна
  • фактури, заявки, поръчки, обща статистика, лог-система, известяване

Цена на продукта: 700 лв
Поради спецификата на всеки бизнес, при закупуване на продукта се извършва безплатно леко редактиране и приспособяване за конкретния бизнес на клиента. Поддръжката в рамките на 1-вата година е безплатна. След този период цената за поддръжка се договаря на преференциални цени.
Има опция да се добавят нови функции в процеса на работа при допълнително заплащане.
Като заключение: много-функционален, гъвкав и лесен за ползване продукт създаден, за да Ви улесни бизнеса и да печелите повече пари.


Обратно към "Услуги и сервиз"

   Page copy protected against web site content infringement by Copyscape
Допълнителни тагове