Времето          Българска версия   English versionУслуги, поддръжка, сервиз и ремонтна дейност

Складова програма


Предлагаме разработена и работеща в момента складова система, пригодена за работа
с склад/офис/магазин. Системата е уеб базирана и много лесна за използване. Имате нужда
единствено от уеб-браузер (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera и т.н.). Програмата
не се нуждае от интернет или каквато и да е мрежова връзка. Входът в програмата е
с потребителско име и парола.
Кратко описание на функциите:
  • добавяне, редактиране, изтриване на стоки/услуги
  • продажба, изписване, бракуване на стоки/услуги
  • отчети - дневни, месечни, годишни
  • изчисляване на печалба - обща, по стоки, по групи, месечна, годишна
  • фактури, заявки, поръчки, обща статистика, лог-система, известяване

Цена на продукта: 250 лв
Поради спецификата на всеки бизнес, при закупуване на продукта се извършва безплатно леко редактиране и приспособяване за конкретния бизнес на клиента. Поддръжката в рамките на 1-вата година е безплатна. След този период цената за поддръжка се договаря на преференциални цени.
Има опция да се добавят нови функции в процеса на работа при допълнително заплащане.
Като заключение: много-функционален, гъвкав и лесен за ползване продукт създаден, за да Ви улесни бизнеса и да печелите повече пари.


Обратно към "Услуги и сервиз"

   Page copy protected against web site content infringement by Copyscape
Допълнителни тагове