Времето          Българска версия   English versionПоверителност и Лични данни - www.PCVARNA.com
www.PCVARNA.com няма да използва или да разкрива личната информация на клиента без разрешение от него!

Ако клиента/посетителя даде разрешение личната информация - бисквитки (cookies) може да се използва за:

- да използвате, работите и подобрявате уеб сайта на www.PCVARNA.com и услугите, предоставяни чрез него
- да информираме клиента за www.PCVARNA.com и услугите, които предоставяме
- ако www.PCVARNA.com е длъжна да разкрие такава Лична информация по силата на приложимо законодателство, нормативна уредба или правен процес, за което няма нужда от разрешение на клиента!

Личната информация на клиента може да бъде използвана, прехвърляна или съхранявана в страни извън неговата собствена. Тази декларация за поверителност ще се прилага към такава лична информация, независимо дали тя се изисква или не съгласно законите на всяка страна.

www.PCVARNA.com няма да продава, да търгува или да наема Лична Информация на Клиента на други лица без негово разрешение. С неговото разрешение, www.PCVARNA.com ще споделя личната си информация само с внимателно избрани, реномирани и надеждни трети страни.

www.PCVARNA.com ще спазва съответните правни изисквания и ще използва всички разумни предпазни мерки, за да гарантира, че само отговорните трети страни ще видят Личната информация на клиента. Въпреки това, www.PCVARNA.com не носи отговорност за каквито и да било нарушения на сигурността или действие или пропуск на трети лица, които получават Личната информация.


   Page copy protected against web site content infringement by Copyscape
Допълнителни тагове